Urodził się: lipca 1814 roku () w Bałutach

                         (par. Łódź, gm. Radogoszcz, pow. zgierski)

Rodzice:

- Ignacy Pryliński (1773-1847)

- Monika Orzechowska (1780-1858)

 

Rodzeństwo: ()

- Ludwika (1810-1856)

- Józef Korneli (1814-1876)

- Albina Wiktoria (1816-1818)

- Banedykt (?-1817)

- Franciszek (1820-1831)

 

Zmarł: stycznia 1816 roku w Bałutach

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Ignacego i Moniki, bliźniak z Józefem.