Urodziła się: 13 września 1846 roku (niedziela) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Tomasz Pryliński (1806-1856)

- Teomila Ludwika Róża Jastrzębska (1825-?)

 

Rodzeństwo: (?)

rodzone: (4)

- Ludwika (1843-?)

- Tomasz Bartlomiej (1844-1895)

- Maryanna Emilia (1851-1919)

- Jan Kanty Józef (1854-1857)

przyrodnie z drugiego małżeństwa matki: (?)

- Stefan Stolcman (1865-1948)

 

Mąż:

- Stanisław Paweł Jan Janikowski (1833-1881)

 

Ślub: 11 lutego 1866 roku (niedziela) w Kościele pw. Panny Maryi

             w Warszawie

Dzieci: (4)

- Stanisława Łucja Antonina (1866-1896)

- Ludwik Andrzej (1868-1911)

- Antonina Waleria Eufrozyna (1870-1942)

- Anna Ludwika (1877-?)

 

Zmarła: (?) 1927 roku w Krakowie

 

Pochowana: na Cmentarzu Rakowickim  ( kw. II b )

                           - grobowiec rodzinny

 

Trzecie dziecko Tomasza i Ludwiki.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1866, 11 lutego (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1866 roku, strona 218, numer aktu 49

 

Działo się w Warszawie dnia jedenastego Lutego, Tysiąc ośmset sześćdziesiątego szóstego roku o godzinie szóstej wieczorem. Wiadomo czynimy, że wprzytomności Świadków Aleksandra Mianowskiego Urzędnika lat pięćdziesiąt i Radosława Stolzman Obywatela lat trzydzieści cztery mających, w Warszawie zamieszkałych pierwszego pod liczbą Czterysta dziewięćdziesiąt pięć, drugiego pod liczbą Dwatysiące dwieście trzydzieści sześć, na dniu dzisiejszym pobłogosławione zostało religijne małżeństwo między Stanisławem Janikowskim kawalerem Doktorem Medycyny w Parafii Św. Jana pod liczbą Czterysta dziewięćdziesiąt siedm zamieszkałym, urodzonym w Warszawie z Andrzeja Doktora Medycyny i jego małżonki Antoniny z Mianowskich w Warszawie zmarłych, lat trzydzieści dwa mającym, a Eufemią Prylińską Panną przy Matce w Parafii tutejszej pod liczbą Dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć zamieszkałą urodzoną w Warszawie z Tomasza Adwokata i jego małżonki Ludwiki z Jastrzębskich, w Warszawie Ojca zmarłego, lat dziewiętnaście liczącej. Małżeństwo to poprzedziła jedna tylko zapowiedź w dniu dwudziestym ósmym stycznia roku bieżącego w parafii Św. Jana i tutejszej, od dwóch zaś zapowiedzi Władza Archidyecezialna Duchowna dyspensę na piśmie udzieliła, nadto pozwolenie Matki ze strony Nowozaślubionej ustnie udzielone zostało. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej niezawarli. Akt ten Nowozaślubionym, Matce Nowozaślubionej i Świadkom przeczytany i przez tychże wraz z Nami podpisany został. -

 

(-) Stanisław Janikowski               (-) Eufemia Prylińska

(-) Ludwika I voto Prylińska 2. Stolzman   (-) Aleksander Mianowski

(-) Radosław Stolzman        (-) Xiądz Aleksander Maciej

    Roguski Wikaryusz Parafii Panny Maryi.

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,