Urodziła się: 7 marca 1782 roku (czwartek) w Szczecinie

 

Rodzice:

- Michael Christoph Minter (?)

- Johanna Elisabeth Kräuter (?)

 

Rodzeństwo: (2)

- Wilhelm Heinrich (1777-1832)

- Karl Friedrich (1780-1847)

 

Mąż:

- Jan Gottlieb Wilhelm Beyer (1778-1819)

 

Ślub:  1813 roku w Warszawie

 

Dzieci: (3)

- Wilhelm Stanisław (1813-1874)

- Karol Henryk Ludwik (1815-1855)

- Karol Adolf (1818-1877)

 

Zmarła: 24 października 1855 roku (środa) w Chrzanowie

                  (par. i gm. Grodzisk Maz., pow. błoński)

Pochowana: na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym

                           w Warszawie  kw. E, rząd 3, nr 13

 

Trzecie dziecko Michała i Joanny.

 

Niemiecka malarka działająca w Polsce.

 

Początkowo pobierała nauki u malarza Petera Schmidta ze Szczecina. W roku 1805 przeniosła się do Berlina do brata Karola Fryderyka i pobierała nauki u sławnego wówczas malarza kwiatów i dyrektora KPM - Königliche Porzellan-Manufaktur, Gottfrieda Wilhelma Völkera.

 

W 1811 zamieszkała w Warszawie, gdzie szkoliła się u Antoniego Brodowskiego. W roku 1813 poślubiła dyrektora warszawskiej loterii Jana Gottlieba Wilhelma Beyera, przechodząc z wiary luterańskiej na kalwinizm. Mieli trzech synów, w roku 1818 urodził się najmłodszy Karol Adolf, później znana postać warszawska. Już jako wdowa kształciła się znowu w malarstwie u prof. Antoniego Brodowskiego;

 

Była wybitną malarką kwiatów i owoców; malowała i inne obrazy rodzajowe.

 

Wcześnie owdowiała, Henryka musiała utrzymać trzech synów i w 1824 roku otworzyła w Warszawie szkołę malarstwa i rysunku dla kobiet. Prowadziła ją do roku 1833. Malowała martwe natury, głównie akwarele, zwykle w ciemnych ciepłych kolorach. Sygnowała je Hka Beyer.

 

Pochowana obok synów na cmentarzu kalwińskim w Warszawie.

 

Poeta Stanisław Jachowicz uczcił jej pamięć następującym wierszem wniesionym do nekrologu: Prosta jak kwiatek, co go malowała/W niebiańskie strojny klejnoty,/Prawda w jej słowie, a w czynach jej - chwała,/W życiu zachęta do cnoty.

 

 


 

 

Źródła:

 

- Polski Słownik Biograficzny, tom I, str. 478, Kraków 1935

- Jadwiga i Eugeniusz Szulcowie, Cmentarz ewangelicko-reformowany w Warszawie,

   Warszawa 1989