Urodziła się: 21 marca 1925 roku (sobota) w Zgierzu

                            (chrzczona par. pw. Św. Katarzyny)

Rodzice:

- Euzebiusz Miller (1894-1966)

- Janina Kazimiera Szypowska (1900-1987)

 

Rodzeństwo: (1)

- Witold Jan (1927-1999)

 

Mąż: (2)

1. Stanisław Henryk Stefan  A.J. Ostoja-Chodkowski (1914-?)

 

Ślub: 3 marca 1945 roku (sobota) w Kościele Parafialnym pw.

            Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy w Zgierzu

Dzieci: (1)

- Stanisław Kazimierz (1943-2008)

 

2. Leonard Dworzański (1915-?) [1]

 

Ślub: 17 maj 1948 roku (poniedziałek) w USC w Zgierzu

 

Dzieci: (3)

- Anna (1948-2011)

- Andrzej (1953-1983)

- Jacek (1964)

 

Zmarła: 1 maja 1990 roku (wtorek) w Zgierzu

 

Pochowana: na Cmentarzu Św. Józefa i Wawrzyńca w Zgierzu

                           ( kw. 11, rząd I, p. 9/10 )

                           - grób rodzinny

 

Pierworodne dziecko Euzebiusza i Janiny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu zapis wtórny:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1927, 8 stycznia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy w Zgierzu

Księga Chrztów, Tom z roku 1927, strona , numer aktu 12

 

12. Zgierz, Millerówna Zofia.

Działo się w Zgierzu ósmego Stycznia tysiąc dziewięćset dwudziestego siódmego roku o godzinie dziesiątej. Stawił się Euzebjusz Miller Urzędnik w Zgierzu zamieszkały lat trzydzieści dwa mający, stały mieszkaniec Ozorkowa w obecności świadków Kazimierza Rewerskiego i Franciszka Szymczaka, pełnoletnich urzędników w Zgierzu zamieszkałych w dniu dzisiejszym okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Zgierzu dnia dwudziestego pierwszego marca tysiąc dziewięćset dwudziestego piątego roku o godzinie drugiej z iego małżonki Janiny z Szypowskich lat dwadzieścia sześć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w Skórcu nadane zostało imię Zofja, a rodzicami iego chrzestnymi byli Wacław Boretti i Germana Szypowska. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany i podpisany.

 

(-) Fr. Szymczak                                     (-) Ks. H. Paszyński

(-) K. Rewerski

 

- na marginesach postawiono pieczątki z napisami:

 

   1. Syn Stanisław Kazimierz urodzony 15 czerwca 1943 roku w Litzmanstadt

   2. Zawarł(a) związek małżeński z Ostoią Chodkowskim w kościele        parafialnym w Zgierzu dnia 3.3.1945 r.,

   3. Spisał(a) akt ślubu w Urzędzie St. Cywilnego w Zgierzu z Leonardem

       Dworzańskim dnia 17.5.1948 r.

 

 

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - akt chrztu nr 366/1915 Parafia pw. Św. Katarzyny w Zgierzu,

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Łódzkiej,