Urodził się: 6 lipca 1914 roku (poniedziałek) w Łodzi

                         (chrzczony par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Stanisław Michał Ostoja-Chdkowski (1868-?)

- Antonina Anna Cieślak (1880-?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (2)

1. Zofia Miller (1925-1990)

 

Ślub: 3 marca 1945 roku (sobota) w Kościele Parafialnym pw.

            Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy w Zgierzu

Dzieci: (1)

- Stanisław Kazimierz (1943-2008)

 

2. (?)

 

Ślub: 2 września 1948 roku (czwartek) w USC Łódź-Śródmieście

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Stanisława i Anny.