Urodził się: 9 stycznia 1927 roku (niedziela) w Zgierzu

                         (chrzczony par. pw. Św. Katarzyny)

Rodzice:

- Euzebiusz Miller (1894-1966)

- Janina Kazimiera Szypowska (1900-1987)

 

Rodzeństwo: (1)

- Zofia (1925-1990)

 

Żona:

- Janina Kruszyna (1925-1994)

 

Ślub:  30 września 1950 roku (sobota) w Kościele p.w. Matki Bożej

             Dobrej Rady w Zgierzu

Dzieci: (3)

- Krzysztof (1951-1984)

- Stefan (1952)

- Tomasz (1957)

 

Zmarł: 7 lipca 1999 roku w Sokolnikach Lesie

               (gm. Ozorków, pow. zgierski) 

Pochowany: na Cmentarzu Św. Józefa i Wawrzyńca w Zgierzu

                           ( kw. 15, rząd II, p. 37/38 )

                           - grób rodzinny

Drugie dziecko Euzebiusza i Janiny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1928, 9 kwietnia (poniedziałek)

Kościół Parafialny Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy w Zgierzu

Księga Chrztów, Tom , strona 273, numer 169

 

169. Zgierz, Miller Witold Jan

Działo się w Zgierzu dziewiątego kwietnia tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego roku o godzinie ósmej. Stawił się Euzebjusz Miller Urzędnik w Zgierzu zamieszkały lat trzydzieści trzy mający, stały mieszkaniec Ozorkowa w obecności świadków Kazimierza Rewerskiego i Franciszka Szymczaka, obydwóch pełnoletnich Urzędników w Zgierzu zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Zgierzu dnia dziewiątego Stycznia roku zeszłego o godzinie dziesiątej z jego małżonki Janiny z Szypowskich lat dwadzieścia siedem mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś odbytym nadane zostały imiona Witold Jan, a rodzicami iego chrzestnymi byli Ks. Maksymiljan Skrzypczyk i Gabryela Szypowska. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany i podpisany.

 

- na marginesie postawiono pieczątki z napisami:

 

   1. Zawarł(a) związek małżeński z Janiną Kruszyna w kościele parafialnym

       w Zgierzu MB D.R. dnia 30.9.1950 r.

   2. Zawarł(a) związek małżeński z Janiną  Kruszyna w USC Zgierzu dnia

       14.10.1950 r.