Urodziła się: 4 listopada 1811 roku (poniedziałek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Marcin Paweł Antoni Jakub Mianowski (1778-1831)

- Anna Eleonora Leskiewicz (1791-?)

 

Rodzeństwo: (6)

- Leopold Serapion Stanisław Paweł (1812-?)

- Paweł Napoleon Aleksander (1815-1816)

- Aleksander Antoni (1817-?)

- Antoni Paweł Eustachy (1820-?)

- Józefa Anna (1822-?)

- Stanisław Edward Paweł (1827-1827)

 

Mąż:

- Andrzej Klemens Erazm Janikowski (1799-1864)

 

Ślub: 14 maja 1832 roku (poniedziałek) w Kościele pw. Św. Jana             Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (1)

- Stanisław Paweł Jan (1833-1881)

 

Zmarła: 30 stycznia 1863 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Pawła i Anny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:

 

 

W roku 1832 bierze ślub z Andrzejem Janikowskim.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1832, 14 maja (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1831-1835, strona 131, numer aktu 131

 

Działo się w Warszawie dnia czternastego Miesiąca Maia Tysiąc osmset trzydziestego drugiego roku o godzinie siódmey z rana. Wiadomo czyniemy, że w przytomności Świadków Wielmożnych Theofila Janikowskiego Kupca i Obywatela tutejszego liczącego lat trzydzieści w Warszawie przy ulicy Miodowej pod liczbą czterysta osimdziesiąt ieden zamieszkałego Brata rodzonego niżej wyrażonego Wielmożnego Andrzeja Janikowskiego i Władysława Mianowskiego Podsekretarza Komisyi Rządowej Woyny liczącego lat trzydzieści w Warszawie przy ulicy Nowy Świat pod liczbą tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt pięć zamieszkałego, Stryia niżej wyrażoney Jmć Panny Antoniny Mianowskiej, na dniu dzisieyszym zawarte zostało Religijnie i przez Jego Mość Xsiędza Alexandra Weselińskiego Prefekta Szkoły Rządowey na Lesznie w asystencyi niżej podpisanego iako Proboszcza Parafialnego pobłogosławione Małżeństwo między Wielmożnym Andrzejem Janikowskim Kawalerem Doktorem Medycyny i Chirurgii w Warszawie przy ulicy Podwale pod liczbą pięćset dziewiętnaście w Parafii tutejszej od roku zamieszkałym urodzonym w Mieście Pilznie Galicyi Austryackiey z bonifacego Janikowskiego Obywatela w wyż rzeczonym Mieście zamieszkałego i Małżonki tegoż niegdy Agnieszki z Bochyńskich tamże zmarłej, mającym lat trzydzieści dwa skończonych, a Jmć Panną Antoniną Mianowską Córką niegdy Pawła Mianowskiego Szefa Biura komisyi Rządowey Woyny w Parafii tytejszej zmarłego i Małżonki tegoż Anny z Leskiewiczów w Warszawie przy ulicy Nalewki pod liczbą dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy zamieszkałej z rodziną w temże Mieście maiącą lat dwadzieścia skończonych z Matki swej pod liczbą powyższą w Parafii Panny Maryi od pół roku zamieszkałą. Małżeństwo to z powodu udzieloney Dyspensyi przez Władzę duchowną iedna tylko poprzedziła Zapowiedź, na dniu szóstym Misiąca i roku bieżących w Kościołach Parafialnych Warszawskich Świętoiańskim i Panny Maryi, iako też zezwolenie ustne obecnych Aktowi temu Matki nowozaślubionej. Tamowania Małżeństwa nie zaszło, Małżonkowie oświadczaią iż nie zawarli umowy przedślubnej. niniejszy Akt Stawającym i Świadkom przeczytany podpisanym został przez Nas, wraz z wszystkimi Osobami do tego Aktu wchodzącemi.

 

(-) Xsiądz Walenty Greiffenberg Wikariusz Kościoła Parafialnego Świętego Jana

(-) Andrzej Janikowski                          (-) Antonina Mianowska

(-) Anna Mianowska Matka

(-) Teofil Janikowski     (-) Władysław Mianowski

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1863, 31 stycznia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1863-1865, strona 25, numer aktu 73

 

Działo się w Warszawie dnia Trzydziestego pierwszego Miesiąca Stycznia  Tysiąc osmset sześćdziesiąt trzeciego roku o godzinie w pół do dwunastej  przed południem. Stawili się Aleksander Mianowski Urzędnik Komisyji Rządowej Przychodów i Skarbu, i Stanisław Janikowski Doktór Medycyny, pełnoletni, w Warszawie zamieszkali i oświadczyli Nam, że w dniu wczorajszym o godzinie dziesiątej w nocy w Warszawie przy ulicy Podwale pod liczbą Czterysta dziewięćdziesiąt siedm literą a, umarła Antonina Janikowska przy mężu Doktorze medycyny zostająca lat pięćdziesiąt jeden żyjąca urodzona w Warszawie z niegdy Pawła i Anny z Leszkiewiczów małżonków Mianowskich, zostawiwszy po sobie owdowiałego męża Andrzeja Janikowskiego Doktora Medycyny. Przekonawszy się o zejściu Antoniny Janikowskiej, akt ten po odczytaniu podpisanym został przez Nas i stawających. —

 

(-) Aleksander Mianowski                          (-) Stanisław Janikowski

(-) Xiądz Mikołaj Przyporowski p.o. proboszcza i Urzędnika Stanu Cywilnego

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,