Urodził się: 15 maja 1827 roku (wtorek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Marcin Paweł Antoni Jakub Mianowski (1778-1831)

- Anna Eleonora Leskiewicz (1791-?)

 

Rodzeństwo: (6)

- Antonina Karolina Anna Paulina (1811-1863)

- Leopold Serapion Stanisław Paweł (1812-?)

- Paweł Napoleon Aleksander (1815-1816)

- Aleksander Antoni (1817-?)

- Antoni Paweł Eustachy (1820-?)

- Józefa Anna (1822-?)

 

Zmarł: 9 grudnia 1827 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Siódme dziecko Pawła i Anny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

 

Rok 1827, 26 czerwca (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1827, strona 248, numer aktu 495

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia dwudziestego szóstego Czerwca tysiąc osiemset dwudziestego siódmego Roku o godzinie Kwadrans na ósmą popołudniu. Stawił się Paweł Mianowski Szef Archiwum Jeneralnego w Kommisyi Rządowej Woyny tu w Warszawie zamieszkały, lat pięćdziesiąt mający, w obecności Romana Młodzianowskiego Szefa w Kommisyi Rządowej Woyny lat czterdzieści, tudzież Franciszka Przezdzieckiego Sekretarza w Kommisyi Rządowej Woyny z Warszawy lat Czterdzieści mających, i okazał Nam Dziecię płci Męskiej urodzone tu w Warszawie przy ulicy Freta pod Liczbą Dwieście siedemdziesiąt osim, dnia piętnastego Maja roku bieżącego o godzinie wpułdoszóstej rano z Jego Małżonki Anny z Laskiewiczów lat trzydzieści sześć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona, Stanisława, Edward, Paweł, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli Edward Sekretary Jeneralny Kommisyi Rzdowej Religii i Ewa Obywatelka wdowa Aspicjentami zaś Andrzej Janikowski Doktor y Franciszką Przezdziecką zamężną. Powód spóźnienia Chrztu Świętego nastąpił dla pełnienia Służby Oyca  Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany przez Oycai Świadków  podpisany został.

 

(-) w Zastępstwie Proboszcza Xiądz Wincenty Domanowski

Wikaryusz Parafii Panny Maryi

 

(-) Paweł Mianowski   (-) Roman Młodzianowski   (-) Franciszek Przezdziecki

 

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1827, 9 grudnia (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Narodzenia NMP w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1827, strona 1364, numer aktu 1110

 

Działo się w Warszawie dnia dziewiątego Grudnia Tysiąc osiemset dwudziestego siódmego roku o godzinie ............ popołudniu. Stawili się Paweł Mianowski Szef Archiwum Jeneralnego Komisyi Rządowey Woyny, lat pięćdziesiąt, Oycec zmarłego i Micha Wydarowski Sekretarz w Komisyi Rządowey Woyny lat dwadzieścia trzy liczący,obadway w Warszawie zamieszkali i oświadczyli, że w dniu dzisiejszym o godzinie czwartej z rana Umarł Stanisław Mianowski, dziecię, tu w Warszawie przy ulicy Freta pod liczbą dwieście siedmdziesiąt ośm, pół roku mający, Syn Pawła i Anny z Leszkiewiczów Małżonków Mianowskich. Rodem bzl z Warszawy. Po przekonaniu się o zejściu Mianowskiego dziecięcia. Akt ten przeczytany Stawającym,i przez tychże podpisany został. — (-) w Zastępstwie Proboszcza Xiądz Jgnacy Kaniewski Wikariusz Parafii Panny Maryi

(-) Paweł Mianowski              (-) Michał Wydarowski

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,