Urodził się: 20 kwietnia 1875 roku (wtorek) w Guzowie

                         (par. Wiskitki, gm. Guzów, pow. błoński) 

Rodzice:

- Józef Grudziński (1834-1882)

- Teodozja Emilia Sawicka (1837-1916)

 

Rodzeństwo: (4)

- Jan Aleksander (1865-?)

- Stanisław (1868-1910)

- Zofia Wanda (1870-?)

- Marianna Ewa (1872-1923)

 

Żona:

- Józefa Katarzyna Maringe (1878-1965)

 

Ślub: 2 lipca 1901 roku (wtorek) w Kościele pw. Wszystkich Świętych

            w Warszawie 

Dzieci: (2)

- Józef Antoni (1902-1973)

- Barbara (1904-1909)

 

Zmarł: 8 września 1944 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim ( kw. 78, rząd, p. )

 

? dziecko Józefa i Teodozji.

 

Urzędnik kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Później naczelnik kontroli Towarzystwa Kredytowego w Warszawie.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1901, 2 lipca (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świetych w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1901, strona 147, numer aktu 293

 

Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świetych dnia dziewietnastego czerwca /drugiego lipca/ tysiąc dziewięćset pierwszego roku o godzinie jedenastej rano. Oznajmiamy, że w obecności  świadków Leonarda Maringe ziemianin i Wiktora Г Obywatela, pełnoletnich, zamieszkałych pierwszy w Smolinie powiatu Kolskiej, drugi w Warszawie, został zawarty dzisiejszego dnia religijny związek małżeński pomiędzy: Sylwestrem Kazimierzem (dwóch imion) Grudzińskim kawalerem, urzędnikiem Wiedeńskiej Kolei Żelaznej, dwadzieścia sześć lat mającym urodzonym w Guzowie powiecie Błońskim, synem nieżyjącego Józefa i żyjącej Teodozji Emilii z Sawickich małżonków Grudzińskich, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Chmielnej pod numerem tysiąc pięćset pięćdziesiątym szóstym c. w Parafii Św.Barbary - i Józefą Katarzyną (dwóch imion) Maringe, panną przy rodzicach dwadzieścia dwa lata mającą, urodzoną w Warszawie w Parafii Św. Krzyża, córką żyjących Wiktora i Emmy z Hauszyldów małżonków Maringe, zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Zielnej pod numerem tysiąc czterysta dwudziestym w tutejszej Parafii. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Parafii Św. Barbary i tutejszej w dniach: dwudziestym siódmym maja (dziewiątym czerwca), trzecim/szesnastym i dziesiątym/dwudziestym trzecim czerwca roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają, że nie była między nimi zawarta umowa przed ślubna. Religjiny obrządek ślubny został spełniony przez Księdza Juliana Białego tutejszego Wikariusza. Akt niniejszy został odczytany obecnym przy ceremonii, a następnie przez Nas i przez nich podpisany.           

                              w miejsce znaku     Г  dopisać "Maringe"

 

(-) Sylwester Kazimierz Grudziński    (-) Józefa Katarzyna Maringe

      (-) Leonard Maringe            (-) Wiktor Maringe

   

                                   (-) Ks. J. Biały Wikariusz

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Leszek Grudziński, zbiory własne,

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,