Urodził się: 7 lipca 1868 roku (piątek) w Kuflewie

                         (par. i gm. Kuflew, pow. nowo-miński)

Rodzice:

- Józef Grudziński (1834-1882)

- Teodozja Emilia Sawicka (1837-1916)

 

Rodzeństwo: (4)

- Jan Aleksander (1865-?)

- Zofia Wanda (1870-?)

- Marianna Ewa (1872-1923)

- Sylwester Kazimierz (1875-1944)

 

Żona:

- Maria Regina Maringe (1869-1923)

 

Ślub: 25 października 1902 roku (sobota) w Kościele pw. Wszystkich             Świętych w Warszawie

Dzieci: (1)

- Edmund (1903-1976)

 

Zmarł: 1910 roku w

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Teodozji.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1902, 25 października (sobota)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świetych w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1901, strona 242, numer aktu 483

 

Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świetych dnia dwunastego /dwudziestego piątego Października/ tysiąc dziewięćset drugiego roku o godzinie siódmej wieczorem. Oznajmiamy, że w obecności  świadków Wiktora Maringe Obywatela i Leonarda Maringe właściciela ziemskiego pełnoletnich zamieszkałych pierwszy w Warszawie, drugi w Smolinie powiatu Kolskiej guberni Kaliskiej, został zawarty dzisiejszego dnia religijny związek małżeński pomiędzy: Stanisławem Grudzińskim kawalerem urzędnikiem Warszawsko-Wiedeńskiej Kolei Żelaznej trzydzieści cztery lat mającym urodzonym we wsi Kuflewie powiecie Nowo-Mińskim, synem nieżyjącego Józefa i żyjącej Teodozji z Sawickich małżonków Grudzińskich, zamieszkałym w Aleksandrowie pogranicznym powiatu Nieszawskiego w Parafii Służew — i Marią Reginą (dwóch imion) Maringe panną przy rodzicach trzydzieści trzy lata mającą urodzoną w Warszawie w Parafii Św. Krzyża, córką żyjących Wiktora i Emmy z Hauszyldów małżonków Maringe, zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Złotej pod numerem tysiąc czterysta dwudziestym w tutejszej Parafii. Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Parafii Służew w dniach: dwudziestym drugim Września / piątym Października /dwudziestym dziewiątym Września / dwunastym / i szóstym / dziewietnastym Października / roku bieżącego, zaś w Tutejszej Parafii w dniach piętnastym / dwudziestym ósmym Września / dwudziestym drugim Września / piątym Października / i dwudziestym dziewiątym Września / dwunastym Października / bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczają, że nie była między nimi zawarta umowa przed ślubna. Religjiny obrządek ślubny został dopełniony przez Księdza Piotra Włodarskiego tutejszego Wikariusza. Akt niniejszy został odczytany obecnym przy ceremonii, a następnie przez Nas i przez nich podpisany. —           

                           

 

(-) Stanisław Grudziński    (-) Maryja Regina Maringe

              (-) Wiktor Maringe             (-) Leonard Maringe

   

                                   (-) Ks. nieczytelnie Wikariusz

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Leszek Grudziński, zbiory własne,

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,