Urodziła się: 3 listopada 1904 roku (czwartek) w Warszawie

                           (chrzczona par. pw. Wszystkich Świętych)

Rodzice:

- Sylwester Kazimierz Grudziński (1875-1944)

- Józefa Katarzyna Maringe (1878-1965)

 

Rodzeństwo: (1)

- Józef Antoni (1902-1973)

 

Zmarła: 8 maja 1909 roku (sobota) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim

                           ( kw.4, rząd I, p. 4 )  przy Alei Katakumbowej

                           - grobowiec rodzin Boretti-Maringe

 

Drugie dziecko Sylwestra i Józefy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1905, 8 października (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1905, strona 503, numer aktu 2010

 

Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia dwudziestego piątego Września / ósmego Października tysiąc dziewięćset piątego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawiła się Emma Maringe kapitalistka zamieszkała w Warszawie przy ulicy Γ Chmielnej pod numerem tysiąc pięćset litera a, Zgoda pod numerem trzysta, w obecności Ludwika Kraków urzędnika i Zygmunta Chorzewskiego studenta Uniwersytetu, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie i przedstawiła Nam dziecię żęńskiej płci, oświadczając, że ono urodziło się w Warszawie, przy ulicy Chmielnej pod numerem tysiąc pięćset czterdziestym dziewiątym litera AiB dnia dwudziestego pierwszego Października / trzeciego Listopada roku zeszłego o godzinie pierwszej rano, z Sylwestra Kazimierza (dwóch imion) Grudzińskiego urzędnika Kolei Żelaznej lat trzydzieści mającego i jego prawowitej małżonki Józefy Katarzyny (dwóch inion) z domu Maringe dwadzieścia sześć lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym  odbyty w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Barbara, a rodzicami chrzestnymi jego byli Tadeusz Maringe i Emma Maringe. Opóźnienie Aktu nastąpiło z woli rodziców, stawającym i świadkom przeczytany został, z Nimi i z Nami podpisany został. — 

Γ podkreślone słowa do wyreślenia.

    (-) Emma Maringe             (-) Ludwik Kraków     (-) Zygmunt Charzewski

 

                                                            (-) Ks. W. Melechowicz   Wikariusz. —

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,