Urodziła się: ok. 1868 roku we wsi Janówek

                           (par. Wierzbno, gm. Ossowno, pow. węgrowski, )

Rodzice:

- Szczepan Alexander Dyzmański (1844-?)

- Jadwiga Sabina Jaźwińska (1846-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Helena (1866-1867)

- Wacław Maryan Hipolit (1874-?)

- Alexander (1877-1877)

- Stanisław Bronisław (1878-?)

 

Mąż:

- Jan Feliks Wnorowski (1862-?)

 

Ślub: 4 sierpnia 1888 roku w Kościele pw. Św. Barbary

             w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Szczepana i Jadwigi.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1888, 4 sierpnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Barbary w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1888, strona 242, numer aktu 75

 

Działo się w Warszawie w Parafii Świętej Barbary dnia dwudziestego trzeciego Lipca / czwartego Sierpnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego ósmego roku o godzinie ósmej wieczorem.

Wiadomo czynimy że w obecności świadków Adama Trzecińskiego lat pięćdziesiąt trzy i Emiliana Sobolewskiego lat czterdzieści pięć, pierwszego w Warszawie przy ulicy  Nowy Świat pod numerem tysiąc dwieście pięćdziesiąt osiem B, drugiego w mieście Nowy Mińsk zamieszkałych; na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijnie małżeństwo między: Janem Feliksem Wnorowskim kawalerem obywatelem ziemskim lat dwadzieścia sześć mającym, urodzonym w Warszawie synem Stefana i Elżbiety z Zagórowskich małżonków Wnorowskich – we wsi Zakolach parafii i powiatu Nowo-Mińskiego zamieszkałym, a Stefaniją Maryanną Dyzmańską panną lat dwadzieścia mającą, urodzoną we wsi Janówku parafii Wierzbno powiatu węgrowskiego, córką Stefana i Jadwigi z Jaźwińskich małżonków Dyzmańskich, we wsi Pogorzel Sennicka parafii Nowo-Mińskiej i powiecie przy matce zamieszkałej.— Małżeństwo to poprzedziła tylko jedna zapowiedź, obwieszczone w parafialnych kościołach Nowo-Mińskim i Sennickim w dniu siedemnastym / dwudziestym dziewiątym Lipca roku bieżącego. Od dwóch zapowiedzi nastapiło zwolnienie na podstawie udzielonego Jndultu przez Generalną Duchowną Konsystorie Warszawskiej Archidiecezji dnia dwudziestego Lipca / pierwszego Sierpnia bieżącego roku pod numerem dwa tysiące siedemset osiemdziesiątym szóstym.  Jako też zezwolenie ustne obecnych temu Aktowi przydanego opiekuna zaślubionego prawnie ustanowionego i Ojca zaślubionej. Małżonkowie nowi oświadczają iż zawarli umowę przedślubną w dniu dzisiejszym przy udziale Notariusza w Kancelarii Hipotecznej Warszawskiego Sądu Okręgowego, Henryk Jan Ciąkiewicza pod numerem tysiąc dziesiątym . Religijny Obrzęd zawarcia związku małżeńskiego w obecności Ksiądza Władysława Sroczyńskiego Proboszcza tutejszej Parafii z pełnomocnictwa Księdza Łukasza Janczaka Administratora Siennickiej Parafii powiatu Nowo-Mińskiego.  — Akt ten po odczytaniu, Nami, nowożeńcami, matką zaślubionej i świadkami podpisany został.

 

                                         (-) Jan Feliks Wnorowski

 

                                       (-) Stefania Maria Dyzmańska

 

                                                           (-) Jadwiga Dyzmańska

                                                           (-) Adam Trzeciński

                                                           (-) Emilian Sobolewski

            (-) Ks. Władysław Sroczyński Proboszcz Parafii Św. Barbary

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,