Urodził się: 16 lutego 1877 roku (wtorek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Szczepan Alexander Dyzmański (1844-?)

- Jadwiga Sabina Jaźwińska (1846-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Helena (1866-1867)

- Stefanja Maryanna (1868-?)

- Wacław Maryan Hipolit (1874-?)

- Stanisław Bronisław (1878-?)

 

Zmarł: 16 lutego 1877 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Szczepana i Jadwigi.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1877, 17 lutego (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1877, strona 12, numer aktu 67

 

Działo się w Warszawie dnia piątego / siedemnastego / Lutego tysiąc ośmset siedemdziesiątego siódmego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Rajmund Zaborowski Rządca Domu i Mieczysław Mierzewski Obywatel, pełnoletni, zamieszkali w Warszawie i oświadczyli Nam, że w dniu wczorajszym o godzinie jedenastej wieczorem w Warszawie przy ulicy Podwal pod numerem czterysta dziewięćdziesiąt siedm litera a, umarł Alexander Dyzmański cztery godziny żyjący, urodzony w Warszawie, syn Stefana Dyzmańskiego Obywatela i Jadwigi z Jaźwińskich Małżonków. Po naocznym przekonaniu się o zejściu Alexandra Dyzmańskiego, akt ten przeczytany stawającym, Nami i nimi podpisany został.

 

    (-) Rajmund Zaborowski   (-) Mieczysław Mierzewski

 

   (-) Ks. J. Wójcicki p.o. Prob. U. St. Cyw.

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,