Urodził się: 27 grudnia 1815 roku (środa) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Jan Andrzej Dyzmański (1784-1823)

- Zuzanna Malinowska (1794-1852)

 

Rodzeństwo: ()

- Józef (1808-1831)

- Stanisław Felix (1811-1812)

- Zuzanna Helena (1812-?)

 

Żona:

- Maryanna Kamińska (1817-?)

 

Ślub: 13 czerwca 1860 roku (środa) w Kościele pw. Św. Jana

            Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (?)

- Maryanna Alexandra (1859-?)

- Maryanna Anna (1861-?)

 

Zmarł: 8 lutego 1871 roku (środa) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i Zuzanny.

 

 

ryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1816, 9 stycznia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1810-1817, strona 368, numer aktu brak

 

 

Ja Sylwester Kołomicki Wikariusz Warszawski (ochrzcił dziecko o imionach) Alexander Tomasz urodzone 27 Grudnia 1815 roku z Krakowskiego Przedmieścia Nr 438 syna Jana Dyzmańskiego i Zuzanny z Malinowskich Prawnie Zaślubionych. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Pawłowicz z Heleną Dyzmańską.

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1860, 13 czerwca (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1859-1861, strona 155, numer aktu 155

 

Działo się w Warszawie dnia trzynastego Miesiąca Czerwca tysiąc osiemset sześćdziesiątego roku o godzinie siódmej wieczorem. Wiadomo czynimy że w obecności świadków Juliana Czajkowskiego Patrona Trybunału Cywilnego Guberni Warszawskiej w Warszawie, i Piotra Cieraszkiewicza Urzędnika Sądowego, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie i przez podpisanego pobłogosławione Małżeństwo między Alexandrem Tomaszem Dyzmańskim stanu wolnego, Obywatelem, przy Ulicy Rynek starego Miasta pod liczbą pięćdziesiąt trzy w Parafii Świętego Jana stale zamieszkałym, urodzonym w Warszawie w Parafii tutejszej z niegdy Jana Dyzmańskiego Kupca i Zuzanny z Malinowskich Małżonków, lat czterdzieści cztery mającym, a Maryanną Kamińską stanu wolnego, córką niegdy Mikołaja Kamińskiego Obywatela i Maryanny z Zakrzewskich Małżonków, zrodzoną w Warszawie w Parafii tutejszej lat mającą czterdzieści trzy, przy Ulicy Piwnej pod liczbą sto piętnaście w Parafii Świętego Jana przy familii swej stale zamieszkałą. Małżeństwo w skutek udzielonego Jndultu przez Władzę Duchowną Archidyecezyi Warszawskiej pod dniem dzisiejszym żadna niepoprzedziła zapowiedź. Tamowania Małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż niezawarli umowy przedślubnej. Ciż Małżonkowie oświadczają iż spłodzili zsobą dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie na dniu dziewiętnastym Czerwca roku zeszłego, któremu na Chrzcie Świetym ma być dane Jmię Maryanna Alexandra, które to dziecię za własne swe uznają i przez Akt ten uprawniają. Akt ten po odczytaniu podpisanym został przez Nas, zaślubionych i świadków. 

(-) Alexander Dyzmański

                                                                       (-) Maryanna Kamińska

 

(-) Julian Czajkowski  (-) Piotr Cieraszkiewicz   (-) Ks. Kacper Wittman

 

po Probosz. Urzędnik Stanu Cywilnego

 

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1871, 8 lutego (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1871, strona 13, numer aktu 73

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego siódmego Stycznia / ósmego lutego tysiąc ośmset sidemdziesiątego pierwszego roku o godzinie czwartej po południu. Stawili się Andrzej Kozłowski Zakrystianin i Ksawery Gołębiowski Student Uniwersytetu Warszawskiego, pełnoletni w Warszawie zamieszkali i oświadczyli Nam, że w dniu dzisiejszym o godzinie trzeciej rano w Warszawie przy ulicy Brzozowej pod numerem dwieście siódmym litera a, umarł Aleksander Dyzmański żonaty, obywatel lat pięćdziesiąt sześć żyjący, urodzony w Warszawie syn Jana i Zuzanny z Malinowskich Małżonków Dyzmańskich. Zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Mariannę z Kamińskich. Przekonawszy się o zejściu Aleksandra Dyzmańskiego Akt ten po odczytaniu onego z Nami podpisany został.

 

    (-) Andrzej Kozłowski   (-) Ksawery Gołębiowski

 

   (-) Ks. Władysław Seroczyński p.o. Prob. U. St. Cyw.

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,