Urodziła się: 24 sierpnia 1812 roku (poniedziałek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Jan Andrzej Dyzmański (1784-1823)

- Zuzanna Malinowska (1794-1852)

 

Rodzeństwo: ()

- Józef (1808-1831)

- Stanisław Felix (1811-1812)

- Alexander Tomasz (1815-1871)

 

Mąż:

- Michał Wilhelm Hempel (1805-?)

 

Ślub: 12 września 1835 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Jana

            Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarła: 15 października 1853 roku (sobota) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i Zuzanny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1812, 1 września (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1810-1817, strona 152, numer aktu brak

 

 

Ten jak wyżej (Teofil Osmański Wikariusz Warszawski ochrzcił dziecko o imionach) Zuzanna Helena urodzoną 24 sierpnia bieżącego roku córkę Jana Dyzmańskiego i Zuzanny Malinowskiej Prawnie Zaślubionych z ulicy Krakowskie Przedmieście Nr 438. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Józef Radziński Obywatel Warszawy i Elżbieta Marxsin. —

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,