Urodziła się: ok. 1861 roku w Warszawie

 

Rodzice:

- Alexander Tomasz Dyzmański (1815-1871)

- Maryanna Kamińska (1817-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Maryanna Alexandra (1859-?)

 

Mąż: (2)

1. Kazimierz Wojtun (1851-1900)

 

    Ślub: 5 maja 1877 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela

                w Warszawie

    Dzieci: (?)

    - Bronisław (1880-1880)

    - Irena Wanda (1887-?)

 

2. Karol Waleryan Więckowski (1863-?)

 

    Ślub: 1 grudnia 1900 roku (sobota) w Kościele pw. Wszystkich

                Świętych w Warszawie

    Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Alexandra i Maryanny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 1:   zapis Kościelny     duplikat ASC

 

 

Rok 1877, 5 maja (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Aktów Ślubów, Tom z roku 1877, strona , numer aktu 58

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego trzeciego Kwietnia / piątego Maja tysiąc osiemset siedemdziesiatego siódmego roku o godzinie siódmej wieczorem.

Wiadomo czynimy że w obecności świadków Jana Krasuskiego i Alexandra Zawadzkiego byłych Sędziów Sądu Apelacyjnego, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijnie małżeństwo między: Kazimierzem Wojtun lat dwadzieścia sześć, kawalerem, kupcem, urodzonym w Galicji Austryjackiej we wsi Trześniowie synem Marcina Wojtun obywatela i Katarzyny z Stanisławczyków małżonków obecnie w Warszawie zamieszkałym przy ulicy Miodowej pod numerem czterysta osiemdziesiątym drugim w Parafii Świętego Jana, i Maryanną Anną Dyzmańską panną, córką zmarłego Aleksandra Dyzmańskiego Obywatela i żyjącej Marianny z Kamińskich małżonków, urodzoną w Warszawie w tutejszej Parafii lat osiemnaście mającą, zamieszkałą obecnie w Warszawie przy matce przy ulicy Brzozowej pod numerem dwieście siódmym litera a w Parafii Świetego Jana. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, obwieszczone w Warszawskim Parafialnym Kościele Świetego Jana w dniu ósmym, piętnastym i dwudziestym drugim Kwietnia roku bieżącego. Zezwolenie osobiście obecnej przy akcie małżeństwa Matki nastąpiło ustnie. Małżonkowie nowi oświadczają iż zawarli umowę przedślubną w dniu wczorajszym przy udziale Notariusza w Kancelarii Hipotecznej Warszawskiego Sądu Okręgowego, Franciszka Kulikowskiego. Religijny Obrzęd zawarcia związku małżeńskiego dopełniony został poprowadzonym w obecności Proboszcza tutejszej Parafii. Akt ten po odczytaniu stawającym przy nim nastepnie Nami i nimi podpisany został. —

 

    (-) Marya Dyzmańska          (-) Kazimierz Wojtun

 

 (-) Maryjanna Dyzmańska Matka

 (-) Jan Krasuski    (-) A Zawadzki

            (-) Ks. Władysław Sroczyński Proboszcz Parafii Św. Barbary

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 2:   zapis Kościelny

 

 

Rok 1900, 1 grudnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świetych w Warszawie

Księga Aktów Ślubów, Tom z roku 1900, strona 302, numer aktu 603

 

Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia osiemnastego Listopada / pierwszego Grudnia tysiąc dziewięćsetnego roku o godzinie dziewiatej i pół rano.

Wiadomo czynimy że w obecności świadków Antoniego Sucheckiego i Emiliana Więckowskiego prywatnych Kasjerów, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijnie małżeństwo między: Karolem Waleryanem (dwóch imion) Więckowskim kawalerem buchalterem lat trzydzieści siedem mającym, urodzonym w Szymanowie Powiatu Sochaczewskiego, synem Romualda i Fryderyki z Szmidtów małżonków Więckowskich, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Sosnowej pod numerem tysiąc czterysta osiemdziesiątym siódmym A w tutejszej Parafii, a Maryą Anną (dwóch imion) Dyzmańską wdową po Kazimierzu zmarłym w Warszawie w Parafii Św. Alexandra dnia czwartego / szesnastego Lutego bieżącego roku lat trzydzieści siedem mającą, urodzoną w Warszawie w Parafii Św. Jana, córką Aleksandra i Marii z Kamińskich małżonków Dyzmańskich zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Sosnowej pod numerem tysiąc czterysta osiemdziesiątym siódmym A w tutejszej Parafii.— Małżeństwo to poprzedziły dwie zapowiedzi, obwieszczone w tutejszej Parafii w dniach piatego / osiemnastego i dwunastego / dwudziestego piątego Listopada roku bieżącego. Od jednej zapowiedzi nastapiło zwolnienie na podstawie udzielonego Jndultu przez Warszawską Archidiecezję Metropolitalną wczorajszego dnia pod numerem 5540. Małżonkowie nowi oświadczają iż nie zawarli umowy przedślubnej. Religijny Obrzęd zawarcia związku małżeńskiego dopełnił Ksiądz Wincenty Miechowicz tutejszy Wikariusz. — Akt ten Nowożeńcą i świadkom przeczytany, z Nimi i z Nami podpisany został.

 

 

 

     (-) Karol Waleryan Więckowski 

                                                  (-) Antoni Suchocki    (-) E. Więckowski

(-) Marya Anna Woytun

            (-) Ks. W. Miechowicz Wikariusz

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum m.st. Warszawy,