Urodziła się: 3 grudnia 1871 roku (niedziela) w Łodzi

                           (chrzczona par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Józef Daszkowski (1838-1896)

- Matylda Merklas (1844-1879)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

- Józef (1862-1866)

- Emilia (1866-1866)

- Władysław (1870-?)

- Leon (1873-1873)

- Edmund (1874-1874)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Antoniego i Antoniny.