Urodził się: 29 maja 1873 roku (czwartek) w Łodzi

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Józef Daszkowski (1838-1896)

- Matylda Merklas (1844-1879)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

- Józef (1862-1866)

- Emilia (1866-1866)

- Władysław (1870-?)

- Stefania (1871-?)

- Edmund (1874-1874)

 

Zmarł: 6 sierpnia 1873 roku (środa) w Łodzi

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Matyldy.