Urodził się: 10 grudnia 1862 roku (środa) w Łodzi

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Józef Daszkowski (1838-1896)

- Matylda Merklas (1844-1879)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

- Emilia (1866-1866)

- Władysław (1870-?)

- Stefania (1871-?)

- Leon (1873-1873)

- Edmund (1874-1874)

 

Zmarł: 20 października 1866 roku (sobota) w Łodzi

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Józefa i Matyldy.