Urodził się: 24 lutego 1878 roku (niedziela) w Gnojnej  

                         (par. Mszczonów, gm. Radziejowice, pow. błoński)

Rodzice:

- Władysław Henryk Brincken (1829-?)

- Karolina Julia Wiktoria Podkońska (1854-?)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: ()

- Leon Wacław (1852-1930)

rodzone: ()

- Józef Emil (1880-?)

- Stanisław Eugeniusz (1883-1956)

- Albin Albert (1886-?)

 

Zmarł: 19 maja 1881 roku (czwartek) w Gnojnej

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Trzecie dziecko Władysława a pierwsze Karoliny.