Urodził się: 15 kwietnia 1852 roku (czwartek) w Gnojnej  

                         (par. Mszczonów, gm. Radziejowice, pow. grodziski)

Rodzice:

- Władysław Henryk Brincken (1829-?)

- Helena Szpringer (1829-?)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

- Władysław Roman (1850-?)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: ()

- Wiktor (1878-1881)

- Józef Emil (1880-?)

- Stanisław Eugeniusz (1883-1956)

- Albin Albert (1886-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: 9 lutego 1930 roku (niedziela) w Sanoku

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Władysława i Heleny.