Urodził się: 14 września 1883 roku (piątek) w Gnojnej  

                         (par. Mszczonów, gm. Radziejowice, pow. błoński)

Rodzice:

- Władysław Henryk Brincken (1829-?)

- Karolina Julia Wiktoria Podkońska (1854-?)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: ()

- Leon Wacław (1852-1930)

rodzone: ()

- Wiktor (1878-?)

- Józef Emil (1880-?)

- Albin Albert (1886-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: 29 września 1956 roku (sobota) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim (kw. 236, rz. 3, m. 10)

 

Piąte dziecko Władysława a trzecie Karoliny.