Urodził się: 17 grudnia 1860 roku (poniedziałek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Józef Antoni Boretti (1825-1878)

- Antonina Emilia Janikowska (1829-1918)

 

Rodzeństwo: (7)

- Felicja Teofila (1854-1855)

- Jan Andrzej (1856-1929)

- Ludwik (1857-1883)

- Wincenty Franciszek (1859-1932)

- Emilia Bronisława (1862-1891)

- Józef Mikołaj (1863-1965)

- Antoni (1867-1956)

 

Żona:

- Stefania Janina Rosochacka (1877-1941)

 

Ślub: 24 listopada 1904 roku (czwartek) w Kościele pw.

            Św. Aleksandra w Warszawie

Dzieci: (2)

- Janina (1906-1993)

- Halina Stefania (1907-2002)

 

Zmarł: 26 maja 1910 roku (czwartek) w

 

Pochowany: na Cmentarzu

 

Piąte dziecko Józefa i Antoniny.

 

Działacz niepodległościowy, technik fotograf.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1861, 18 marca (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1861, strona 202, numer aktu 808

 

Działo się w Warszawie w Parafii Św.Krzyża dnia osiemnastego Marca tysiąc osimset sześćdziesiątego pierwszego roku o godzinie szóstej w wieczór. Stawił się Józef Boretti Budowniczy lat trzydzieści pięć mający w Warszawie pod numerem tysiąc czterysta ośmdziesiąt siedem przy ulicy Siennej zamieszkały w obecności Konstantego Mierzejewskiego Obywatela lat trzydzieści sześć i Leona Hauszylda Urzędnika Komory Celnej lat dwadzieścia dwa mających w Warszawie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego dnia siedemnastego Grudnia roku zeszłego o godzinie dwunastej w południe z jego małżonki Antoniny z Janikowskich lat dwadzieścia siedem mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym nadano Jmiona Teofil Eugeniusz, rodzicami jego Chrzestnymi byli Konstanty Mierzejewski z Franciszką Janikowską. Za przyczynę opóźnienia Aktu Ojciec podał brak czasu. Akt ten przeczytany ojcu i Świadkom przez tychże i Nas podpisny został. -

 

(-) Józef Boretti   (-) Konstanty Mierzejewski   (-) Leon Hauszyld

                                                                                               (-) X. Łuniewski Prefekt

 

 

 

Teofil Eugeniusz nie był fotografem zawodowym, lecz traktował to jako hobby.

Był autorem znanych i wspominanych w literaturze albumów.

Należał do pierwszych fotograficznych pejzażystów. Wykonywał widoki z prowincji.

Swoje prace Teofil pokazał w 1894 roku na Wystawie Krajowej we Lwowie.

 

Wielkim uznaniem cieszył się cykl zdjęć, wykonanych w rodzinnych stronach Adama Mickiewicza wydany jako Album w 1900 r. patrz zdjęcia .

Jedyny znany mnie oryginalny egzemplarz znajduje się w rękach wnuka Teofila.

Do innych należy Album pamiątkowy widoków nowogrodzkiego i słuckiego powiatu oraz Album Kalisza z 1896 roku inny niż Wincentego. Egzemplarz, podpisany przez wybitnych kaliszan, będący darem syna Adama Asnyka, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie pod nr inw. MNK IV-V-485 (Dział Rzemiosła Artystycznego, Varia).

 

W literaturze często niestety mylony jest ze swoim stryjem, być może z powodu tego samego imienia i roku śmierci. Również w literaturze przypisuje się starszemu Teofilowi zakład Wincentego w Kaliszu. Pewnie też z powodu nazwania go "zakładem warszawskim".

Są to oczywiste błędy.

 

Teofil na przełomie XIX i XX wieków przebywał w Kaliszu, gdzie zamieszkiwał i pracował prawdopodobnie u swojego brata Wincentego najbardziej znanego kaliskiego fotografa.

Następnie na przełomie 1908/9 roku, ze względów politycznych przenosi się zagranice do Skalmierzyc k/Kalisza.

Jego śmierć w 1910 roku owiana jest tajemnicą.

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,

- Jacek Strzałkowski: Słownik Fotografów Łódź 2009,