Urodziła się: 20 lutego 1906 roku (wtorek) w Kaliszu

                            (chrzczona par. pw. Św. Józefa)

Rodzice:

- Teofil Eugeniusz Boretti (1860-1910)

- Stefania Janina Rosochacka (1877-1941)

 

Rodzeństwo: (1)

- Halina Stefania (1907-2002)

 

Mąż:

- Włodzimierz Karol Busse (1909-1995)

 

Ślub: 14 lipca 1934 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Barbary

             w Warszawie 

Dzieci: (2)

- Przemysław (1937)

- Bożena (1939-2001)

 

Zmarła: 9 czerwca 1993 roku (środa) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim ( kw. 11, rząd I, p. )

                           - przy Kościele Św. Karola Boromeusza

 

Pierworodne dziecko Teofila Eugeniusza i Stefanii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1908, 26 czerwca (piatek)

Kościół Parafialny Sanktuarium pw. Św. Józefa w Kaliszu

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1808, strona 622, numer aktu 215

 

Odbyło się w mieście Kaliszu trzynastego /: dwudziestego szóstego czerwca tysiąc dziewięćset ósmego roku o piątej po południu. Zjawił się Teofil Boretti czterdziesto cztero letni technik z Kalisza w obecności Księdza Ludwika Grzmielewskiego trzydziesto dwu letniego i Jana Stańczaka czterdziesto letniego organisty obydwóch z Kalisza i przedstawił nam niemowlę żeńskiej płci urodzone w Kaliszu  siódmego /: dwudziestego lutego tysiąc dziewięćset szóstego roku o jedenastej godzinie rano z jego żony Stefanii Janiny z Rosochackich dwudziesto ośmio letniej. Niemowlęciu temu przy Chrzcie Świętym dano imię Janina a chrzestnymi byli Jan Boretti pułkownik i Amelia Rosochacka. Akt ten był przeczytany Nam i Nim podpisany.

       Urzędnik stanu cywilnego       (-) Ksiądz nieczytelny

 

na marginesie napisane zostało później:

 

Janina Boretti poślubiła Włodzimierza Karola Busse w dniu 14 lipca 1934 roku w Kościele pw. Św Barbary w Warszawie. (-) podpis nieczytelny

 

 

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, Wydział Stomatologi (1935 r.)

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Sanktuarium pw. Św. Józefa w Kaliszu,