Urodził się: 24 czerwca 1848 roku (sobota) w Piotrkowie

                         Trybunalskim       (miasto gubernialne)

Rodzice:

- Piotr Boretti (1812-1889)

- Maryanna Angela Lewandowska (1816-1859)

 

Rodzeństwo: ()

- Adam (1851-1855)

 

Zmarł: 28 grudnia 1848 roku (czwartek) w Piotrkowie Trybunalskim

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Piotra z Marianną.