Urodził się: 24 czerwca 1848 roku (sobota) w Piotrkowie

                         Trybunalskim       (miasto gubernialne)

Rodzice:

- Piotr Boretti (1812-1889)

- Maryanna Angela Lewandowska (1816-1859)

 

Rodzeństwo: (4)

przyrodnie w pierwszego małżeństwa matki: (3)

- Władysław Zieliński (1837-?) [1]

- Józef Wojciech Zieliński (1840-?) [2]

- Julian Walenty Zieliński (1844-?) [3]

rodzone: (1)

- Adam (1851-1855)

 

Zmarł: 28 grudnia 1848 roku (czwartek) w Piotrkowie Trybunalskim

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Piotra z Marianną.

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - urodzony 7 sierpnia 1837 roku (poniedziałek) w Piotrkowie,

         akt chrztu nr 176/1837 Parafia pw. Św. Jakuba w Piotrkowie,

[2] - urodzony 5 marca 1840 roku (czwartek) w Piotrkowie,

          akt chrztu nr 82/1840 Parafia pw. Św. Jakuba w Piotrkowie,

[3] - urodzony 10 lutego 1844 roku (sobota) w Piotrkowie,

          akt chrztu nr 39/1844 Parafia pw. Św. Jakuba w Piotrkowie,