Urodził się: 18 grudnia 1851 roku (czwartek) w Piotrkowie

                         Trybunalskim          (miasto gubernialne)

Rodzice:

- Piotr Boretti (1812-1889)

- Maryanna Lewandowska (1817-1859)

 

Rodzeństwo: ()

- Felix (1848-1848)

 

Zmarł: 11 marca 1855 roku (niedziela) w Piotrkowie Trybunalskim

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Piotra z Marianną.