Urodził się: 29 września 1863 roku (wtorek) w Grabowie

                         (par. Bedlno, gm. Wojszyce, pow. kutnowski)

Rodzice:

- Narcyz Szypowski (1825-1906)

- Eleonora Skarżyńska (1829-1908)

 

Rodzeństwo: (4)

- Magdalena Marya (1864-1866)

- Marianna Magdalena (1867-1941)

- Jadwiga (1868-1956)

- Stanisław Józef (1870-1939)

 

Zmarł: 4 października 1863 roku (niedziela) w Grabowie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Narcyza i Eleonory.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:

 

 

Rok 1863, 3 października (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Floriana w Bedlnie

Księga Aktów Chrztów, Tom z lat 1862-1867, strona 21, numer aktu 122

 

Działo się dnia trzeciego października tysiąc osiemset sześćdziesiątego trzeciego roku

Stawił się Narcyz Szypowski dziedzic Grabowa lat trzydzieści osiem

dziecię urodzone w Grabowie dnia dwudziestego dziewiątego września roku bieżącego z jego małżonki Eleonory z Skarżyńskich Baronów lat trzydzieści dwa

dziecięciu nadano imiona Wacław Józef

chrzstnymi byli Ludwik Kasprowiczi Józefa Skarżyńska Jenerałowa.

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:  

 

 

Rok 1863, 6 października (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Floriana w Bedlnie

Księga Aktów Zgonów, Tom z lat 1862-1867, strona 55, numer aktu 55

 

Działo się szóstego października tysiąc osiemset sześdziesiątego trzeciego

zmarło dnia czwartego października bieżącego roku

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Łodzi,