Urodziła się: 29 czerwca 1866 roku (piątek) w Grabowie

                            (par. Bedlno, gm. Wojszyce, pow. kutnowski)

                            lub 29 czerwca 1867 roku (sobota) w Orłowie

                            (par. Orłów, gm. Wojszyce, pow. kutnowski)

Rodzice:

- Narcyz Szypowski (1825-1906)

- Eleonora Skarżyńska (1829-1908)

 

Rodzeństwo: (4)

- Wacław Józef (1863-1863)

- Magdalena Marya (1864-1866)

- Jadwiga (1868-1956)

- Stanisław Józef (1870-1939)

 

Mąż:

- Ignacy Paliszewski (1854-1910)

 

Ślub: 28 października 1883 roku (niedziela) w Morzycach

            (par. i gm. Bytoń, pow. nieszawski)

Dzieci: (?)

- Irena Jadwiga (1884-?)

- Janina Maurycja (1888-?)

- Marianna (1893-1897)

- Eleonora (1898-1984)

 

Zmarła: 25 stycznia 1941 roku (sobota) w Świerczynie

                  (par. Świerczyn, gm. , pow. )

Pochowana: na Cmentarzu w Świerczynie

 

Trzecie dziecko Narcyza i Eleonory.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu nr 1:   wtóropis ASC (1)

 

 

Rok 1867, 20 października (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Floriana w Bedlnie

Księga Chrztów, Tom z lat 1867-1870, strona 24, numer aktu 140

 

Działo się dnia dwudziestego października tysiąc osiemset sześćdziesiątego siódmego roku. Stawił się Narcyz Szypowski dziedzic wsi Dąbrówka i Grabów lat czterdzieści i przedstawił Nam dziecię urodzone w Grabowie dnia dwudziestego dziewiątego czerwca tysiąc osiemset sześćdziesiątego szóstego roku z jego małżonki Eleonory z Skarżyńskich lat trzydzieści osiem mającej, dziecięciu nadano imiona Maryanna Magdalena, a rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Grabiński dziedzic dóbr Walewice i Jzabella Kretkowska.

 

 

 

Oryginalny Akt Chrztu nr 2:   wtóropis ASC (2) 

 

 

Rok 1867, 20 października (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Floriana w Bedlnie

Księga Chrztów, Tom z lat 1867-1870, strona 24, numer aktu 140

 

Działo się dnia dwudziestego października tysiąc osiemset sześćdziesiątego siódmego roku. Stawił się Narcyz Szypowski dziedzic wsi Dąbrówka i Grabów lat czterdzieści i przedstawił Nam dziecię urodzone w Grabowie dnia dwudziestego dziewiątego czerwca tysiąc osiemset sześćdziesiątego szóstego roku z jego małżonki Eleonory z Skarżyńskich lat trzydzieści osiem mającej, dziecięciu nadano imiona Maryanna Magdalena, a rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Grabiński dziedzic dóbr Walewice i Jzabella Kretkowska.

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

 (1)(2) - Archiwum Państwowe w Łodzi,