Urodziła się: 20 lipca 1868 roku (poniedziałek) w Grabowie

                            (par. Bedlno, gm. Wojszyce, pow. kutnowski)

                            lub 15 października 1868 roku (czwartek) w Orłowie

                            (par. Orłów, gm. Wojszyce, pow. kutnowski)

Rodzice:

- Narcyz Szypowski (1825-1906)

- Eleonora Skarżyńska (1829-1908)

 

Rodzeństwo: (4)

- Wacław Józef (1863-1863)

- Magdalena Marya (1864-1866)

- Marianna Magdalena (1867-1941)

- Stanisław Józef (1870-1939)

 

Mąż: (2)

1. Józef Zygmunt Michałowski (1859-?)[1]

 

Ślub: 27 października 1885 roku (wtorek) w Kościele pw.

            Św. Stanisława w Bytoniu   (gm. Bytoń, pow. nieszawski)

Dzieci: ()

- Zygmunta Tamira (1886-?)

 

2. Bolesław Feliks Busse (1857-1918)

 

Ślub: (?) 1889 roku w Kościele pw. Św. Stanisława

             w Bytoniu   (gm. Bytoń, pow. nieszawski)

Dzieci: ()

- Łucja Romana (1890-1969)

- Ludwik Lesław (1890-1940)

 

Zmarła: 26 maja 1956 roku (sobota) w Toruniu

 

Pochowana: na Cmentarzu w Świerczynie

                           (par. Świerczyn, gm. Topólka, pow. radziejowski)

 

Czwarte dziecko Narcyza i Eleonory.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:

 

 

Rok 1868, 13 grudnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Floriana w Bedlnie

Księga Chrztów, Tom z lat 1867-1870, strona 24, numer aktu 140

 

Działo się dnia pierwszego / trzynastego grudnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku

Stawił się Narcyz Szypowski dziedzic Grabowa lat czterdzieści dwa

dziecię urodzone w Grabowie dnia ósmego / dwudziestego lipca roku bieżącego z jego małżonki Eleonory z Skarżyńskich lat trzydzieści osiem

dziecięciu nadano imię Jadwiga

 

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - akt chrztu nr 69/1859 Parafia w Izbicy Kujawskiej,

 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Łodzi,