Urodził się: w Białej

 

Rodzice:

- Szypowski (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Ewa (?)

 

Żona: (2)

1. Katarzyna (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Marianna Zuzanna (1689-?)

- Jan (1690-?)

- Paweł Antoni (1692-?)

 

2. Elżbieta Siemińska (?-1720)

 

Ślub: 24 lutego 1695 roku (czwartek) w Kościele pw. Św. Andrzeja

             w Bęczkowicach   (gm. Ręczno, pow. piotrkowski)

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i ?.

 

 

Oryginalny akt ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1695, 24 lutego (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja w Bęczkowicach

Księga Ślubów, Tom z lat 1686-1749, strona, numer aktu

 

Wielebny proboszcz ? za pozwoleniem Wielebnego.... związek małżeński... Jana Suchockiego proboszcza bęczkowickiego, zatwierdził [małżeństwo] Urodzonego Pana Tomasza Szypowskiego z Wilkoszowic z Urodzoną Panią Elżbietą Siemieńską z Krosna. Obecnymi świadkami byli Urodzony Pan Stefan Siemieński z Zamościa sędzia ziemski i Urodzony Mikołaj Stobiecki z ? Krakowskiej.