Chrzczony: 3 lutego 1692 roku (niedziela) w Gościnnej

                         (par. Rozprza, gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski)

Rodzice:

- Tomasz Szypowski (?)

- Katarzyna (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Marianna Zuzanna (1689-?)

- Jan (1690-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Tomasza i Katarzyny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu: 

 

 

Rok 1692, 3 lutego (niedziela)

Kościół Parafialny pw. w Rozprzy

Księga Chrztów, Tom z lat 1685-1729, strona , bez numeru

 

 

Ja jak wyżej (Wojciech Urbankiewicz) ochrzciłem imionami Paweł Antoni syna Urodzonego Tomasza z Białej Szypowskiego i Katarzyny prawnie zaślubionych małżonków z Gościnnej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marcin z Kamocina Kamocki burgrabia sieradzki i Urodzona Zofia z Białej Karsznicka.