Chrzczony: 28 maja 1690 roku (niedziela) Gościnnej

                         (par. Rozprza, gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski)

Rodzice:

- Tomasz Szypowski (?)

- Katarzyna (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Marianna Zuzanna (1689-?)

- Paweł Antoni (1692-?)

  

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Tomasza i Katarzyny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu: 

 

 

Rok 1692, 3 lutego (niedziela)

Kościół Parafialny pw. w Rozprzy

Księga Chrztów, Tom z lat 1685-1729, strona , bez numeru

 

 

Ja jak wyżej (Lambertus Jatkowicz) ochrzciłem imieniem Jan syna Urodzonego Tomasza Szypowskiego i Katarzyny prawnie zaślubionych małżonków z Gościnnej. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Mierzewski i Anna Karsznicka.