Urodziła się: 4 września 1826 roku (poniedziałek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Adam Szczepan Szypowski (1799-1838)

- Ewa Maryanna Sankowska (1804-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Antoni Ludwik (1824-1826)

- Aniela Franciszka (1827-?)

- Julianna Domicella (1829-1834)

- Joanna Zofia (1834-?)

 

Mąż:

- Wincenty Alexander Pogorzelski (1834-?)

 

Ślub: 7 czerwca 1857 roku (niedziela) w Kościele pw. Św. Krzyża

            w Warszawie

Dzieci: (?)

- Julia Franciszka (1858-?)

 

Zmarła: 10 grudnia 1860 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Adama i Maryanny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1826, 24 września (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Świętego Aleksandra w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1826, strona 104, numer aktu 299

 

Działo się w Mieście Stołecznem Warszawie dnia dwudziestego czwartego Września tysiąc ośm set dwudziestego szóstego roku o godzinie dziewiątej przed południem — Stawił się Oyciec Adam Szypowski Pisarz przy Dworze Jego Cesarzowiczowskiej Mości Wielkiego Xięcia Konstantego lat dwadzieścia sześć mający w Belwederze zamieszkały w obecności Jana Grass Stolarza tamże zamieszkałego, lat trzydzieści pięć, tudzież Mikołaja Pancerama Nauczyciela Szkoły Parafialney przy Kościele Świętego Alexandra lat dwadzieścia dwa mających i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie w Belwederze dnia czwartego bieżącego miesiąca o godzinie ósmey z rana z iego małżonki Maryanny z Sankowskich lat dwadzieścia cztery mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świetym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały Jmiona Rozalia Antonina a Rodzicami iego chrzestnymi byli Wielmożny Paweł Posternikow Marszałek Dworu Jego Cesarzowiczowskiey Mości Wielkiego Xięcia Konstantego i Łucya Ryflingowa. Opóźnienie dla niebytności Oyca w domu podówczas nastąpiło. Akt ten Stawającemu, Świadkom przeczytany został podpisany.   (-) Za Proboszcza X.Kajetan Górski

(-) Szypowski Adam    (-) Jan Grass         (-) Mikołaj Panceram

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1857, 7 czerwca (niedziela)

Kościół Prafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Aktów Ślubów, Tom z roku 1857, strona , numer aktu 184

              Działo się w Warszawie w Parafii Św. Krzyża dnia siódmego Czerwca tysiąc ośmset pięćdziesiątego siódmego roku o godzinie czwartej popołudniu. —

Wiadomo czyniemy, że wprzytomności Świadków Józefa Galińskiego oficjalisty skarbowego i Kazimierza de Ville Kaligrafa pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijnie Małżeństwo między Wincentym Aleksandrem dwóch Jmion Pogorzelskim kawalerem Kaligrafem w Warszawie pod liczbą tysiąc sześćset dwadzieścia dziewięć przy ulicy Żurawiej zamieszkałym urodzonym w Warszawie zniegdy Bonifacego i Józefy Karoliny z Zielińskich Małżonków Pogorzelskich lat dwadzieścia trzy mającym a Rozalią Antoniną dwóch Jmion Szypowską Panną przy familii zostającą w Warszawie pod liczbą tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt siedm przy ulicy Nowy Świat zamieszkałą urodzoną w Warszawie zniegdy Adama i żyjącej Maryanny z Sankowskich Małżonków Szypowskich lat trzydzieści mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi tu w Warszawie w Parafii Św. Krzyża i Św. Aleksandra wdniach siedemnastym dwudziestym czwartym i trzydziestym pierwszym Maja roku bieżącego. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Nowi Małżonkowie oświadczyli, iż umowy przedślubnej  między sobą niezawarli. Akt ten przeczytany Nowo zaślubionych i Świadków przez Nas i tychże podpisanym został.

                                                    (-) X. Łuniewski Prefekt

 

      (-) Wincenty Pogorzelski                                      (-) Rozalia Szypowska

       (-) Józef Galiński                                                      (-) Kazimierz de Ville

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,