Urodziła się: 14 maja 1829 roku (czwartek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Adam Szczepan Szypowski (1799-1838)

- Ewa Maryanna Sankowska (1804-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Antoni Ludwik (1824-1826)

- Rozalia Antonina (1826-1860)

- Aniela Franciszka (1827-?)

- Joanna Zofia (1834-?)

 

Zmarła: 1834 roku w Kobyłce

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Czwarte dziecko Adama i Maryanny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1829, 21 maja (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1829, strona 527, numer aktu 182

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego pierwszego Maja Tysiąc ośm set dwudziestego dziewiątego roku o godzinie piątey wieczorem. Stawił się Adam Szypowski Pisarz przy Dworze Belwederowskim tu w Warszawie w domu pod liczbą tysiąc siedmset dwadzieścia jeden litera b zamieszkały Katolik lat dwadzieścia dziewięć mający w obecności Świadków Sergieja Szetrow Lokaya Dworu wspomnianego lat dwadzieścia dziewięć, tudzież Jana Sankowskiego Obywatela lat dwadzieścia dziewięć mających tu w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w domu zamieszkania jego dnia czternastego bieżącego miesiąca o godzinie piatey popołudniu z jego małżonki Maryanny z Sankowskich lat dwadzieścia pięć mającey Religii Katolickiey. Dziecięciu temu na chrzcie świetym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Julianna Domicella a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżey wspomniany Sergiey Szetrow i Melania Krampo. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, został podpisany.   (-) Za Proboszcza X.Kajetan Górski

                                       (-) Adam Szypowski   (-) Sergiey Szstrow   

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,