Urodziła się: 6 października 1827 roku (sobota) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Adam Szczepan Szypowski (1799-1838)

- Ewa Maryanna Sankowska (1804-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Antoni Ludwik (1824-1826)

- Rozalia Antonina (1826-1860)

- Julianna Domicella (1829-1834)

- Joanna Zofia (1834-?)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Trzecie dziecko Adama i Maryanny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1827, 14 października (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1827, strona 271, numer aktu 342

 

Działo się w Warszawie dnia czternastego października tysiąc ośmset dwudziestego siódmego roku o godzinie ósmey zrana - Stawił się Adam Szypowski pisarz prawentowy przy Dworze Wielkiego Xięcia w Belwederze zamieszkały, katolik lat dwadzieścia siedm mający w obecności Jana Gras stolarza z Belwederu lat trzydzieści ośm, tudzież Mikołaja Panceram pisarza parafialnego z domu pod liczbą tysiąc siedemset trzydzieści siedm lat dwadzieścia dwa mający i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie w miejscu zamieszkania iego dnia szóstego bieżącego miesiąca o godzinie dziewiatej wieczorem z iego małżonki Maryanny z Sankowskich lat dwadzieścia dwa mającej. — Dziecięciu temu na chrzcie świetym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały Jmiona Aniela Franciszka a rodzicami iego chrzestnymi byli Paweł Posternikow Marszałek przydworze Jego Cesarzowiczowskiey Mości Wielkiego Xięcia Konstantego i Melanija Krampo. — Akt ten stawającemu i Świadkom przeczytany i podpisany został. —   

(-) Za Proboszcza Parafii Świetego Alexandra Xiądz Kajetan Górski

(-) Szypowski Adam    (-) Jan Grass         (-) Mikołaj Panceram

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,