Urodził się: ok. 1827 roku w Warszawie

 

Rodzice:

- Ignacy Szypowski (1793-1833)

- Tekla Jackiewicz (1796-1846)

 

Rodzeństwo: ()

- Alexy Szymon (1819-1820)

- Erazm Felix (1821-1856)

- Julia (?)

 

Żona:

- Maryanna Lisowska (1833-?)

 

Ślub: 15 lipca 1866 roku (niedziela) w Kościele pw. Św. Krzyża

             w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Ignacego i Tekli.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1866, 15 lipca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1866, strona , numer aktu 288

 

Działo się w Warszawie w Parafii Śº Krzyża dnia piętnastego Lipca Tysiąc ośmset sześćdziesiątego szóstego roku o godzinie kwadrans na szóstą po południu. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Antoniego Kotulskiego i Jana Siśbiewicza mularzy po lat dwadzieścia siedm mających w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie małżeństwo między Józefem Szypowskim kawalerem wyrobnikiem w Warszawie pod numerem dwa tysiące ośmset trzydzieści dziewięć przy ulicy Tamka zamieszkałym urodzonym w Warszawie zniegdy Stanisława i Tekli z Jackiewiczów małżonków lat trzydzieści dziewięć mającym a Maryanną Lisowską panną wyrobnicą w Warszawie pod numerem dwa tysiące ośmset trzydzieści dziewięć przy ulicy Tamka zamieszkałą urodzoną w mieście Krasnogrodzie z niegdy Andrzeja i Anny z Helmarzczyńskich małżonków lat trzydzieści trzy mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Warszawie w Parafii Śº Krzyża  w dniach pierwszym ósmym i piętnastym bieżącego miesiąca i roku. Nowi małżonkowie oświadczają iż umowy przedślubnej między sobą niezawarli. Akt ten przeczytany nowozaślubionymi i świadkami przez nas podpisanym został. Nowozaślubieni i świadkowie niepiszą. —

 

                                                                                     (-) X. Łuniewski Prefekt

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,