Urodził się: 1793 roku w Górze Św. Małgorzaty

                         (par. Góra, gm. Tum , pow. łęczycki)

Rodzice:

- Franciszek Ksawery Szypowski (?)

- Katarzyna Kucharska (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona:

- Tekla Jackiewicz (1796-1846)

 

Ślub: (?) 1817 roku w Kościele pw. Panny Maryi

             w Kłodawie

Dzieci: (?)

- Alexy Szymon (1819-1820)

- Erazm Felix (1821-1856)

- Józef (1827-?)

- Julia (?)

 

Zmarł: 20 stycznia 1833 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Franciszka i Katarzyny.

 

Exekutor przy Sekwestratorze (łac. sequestrator; dawny urzędnik zajmujący się ściąganiem zaległych podatków i opłat)

 

Kurier Warszawski nr 21 z 1833 roku:

[Onegdaj, Jgnacy Szypowski Exekutor przy Sekwestratorze, tknięty apoplexją, nagle życie zakończył.]