Urodził się: 20 lipca 1819 roku (wtorek) w Kłodawie

                         (par. i gm. Kłodawa, pow. łęczycki)

Rodzice:

- Ignacy Szypowski (1793-1833)

- Tekla Jackiewicz (1796-1846)

 

Rodzeństwo: ()

- Erazm Felix (1821-1856)

- Józef (1827-?)

- Julia (?)

 

Zmarł: 3 czerwca 1820 roku (sobota) w Kłodawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Ignacego i Tekli.

 

 

 


 

Źródła: