Urodził się: 3 sierpnia 1862 roku (niedziela) w Piotrowie

                         (par. Pamięcin, gm. Blizanów, pow. kaliski)

Rodzice:

- Tadeusz Marcin Wyganowski (1838-1903)

- Zofia Ewa Bronikowska (1838-1899)

 

Rodzeństwo: ()

- Bolesław Kazimierz (1863-1921)

- Kazimierz Marcin (1864-1866)

- Stanisław (1865-1900)

- Bronisław (1867-1936)

- Zofia Ewa (1868-1942)

- Jadwiga (1872-1914)

- Zygmunt (1875-1961)

- Tadeusz (1877-1926)

 

Żona:

- Julia Garncarek (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?) 1932 roku

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Tadeusza i Zofii.