Urodził się: 11 września 1863 roku (piątek) w Piotrowie

                         (par. Pamięcin, gm. Blizanów, pow. kaliski)

Rodzice:

- Tadeusz Marcin Wyganowski (1838-1903)

- Zofia Ewa Bronikowska (1838-1899)

 

Rodzeństwo: (8)

- Ludwik Tadeusz Szczepan (1862-1932)

- Kazimierz Marcin (1864-1866)

- Stanisław (1865-1900)

- Bronisław (1867-1936)

- Zofia Ewa (1868-1942)

- Jadwiga (1872-1914)

- Zygmunt (1875-1961)

- Tadeusz (1877-1926)

 

Kawaler

 

Zmarł: 4 lipca 1921 roku (poniedziałek) we Franciszkowie

               (par. Łanięta, gm. Mikstal, pow. kutnowski)

Pochowany: na Cmentarzu w Łaniętach

                           (dzisiaj wieś gminna, pow. kutnowski)

 

Drugie dziecko Tadeusza i Zofii.

 

Pochodził z rodziny szlacheckiej herbu Łodzia.

 

Ukończył studia rolnicze w Rydze.

 

Właściciel majątku  424-hektarowego Franciszków, wydzielonego z dóbr Łanięta w 1901 roku, który nabył w 1904 roku. Dzierżawca majątku Łanięta.

W 1906 roku nabył folwark 157-hektarowy Benignów, który odsprzedał Marianowi Kniorskiemu w 1908 roku.

 

Bolesław zaczynał niemal od niczego, zasłynął w kraju jako genialny rolnik praktyk, zrezygnował z dobrobytu, by pomagać innym.

 

Nie założył własnej rodziny, otoczył opieką swoją dalszą rodzinę.

 

Zorganizował we Franciszkowie szkołę praktykantów rolniczych i wykształcił cały zastęp rolników. Od szeregu lat, przez Łanięta i Franciszków, przeciągały zastępy całe młodych adeptów rolnictwa, którzy szli tu jak do źródła niezrównanej wiedzy i natchnień zbożnych, jak do ogniska niewygasającej światłej myśli, dobrej rady i moralnej podniety.

Szli tu nietylko młodzi aspiranci, spragnieni nabycia wiedzy fachowej, szli również bliżsi i dalsi sąsiedzi, pewni, że w chwili troski osobistej, bądź tych lub innych zamierzeń, społecznych, obywatelskich, spotkają się tu zawsze z wytrawną radą, z doskonałym zrozumieniem położenia jednostki bądź społeczeństwa.

 

Hojną i szczodrą ręką zasilał ofiarnie wszystkie instytucje społeczne, m.in. budowę pierwszej szkoły polskiej, domu dochodowego straży i bursy w Kutnie.

Był członkiem Związku Ludowo-Narodowego.

Prezesem Związku Ziemian oddziału w Kutnie.

 

Dla uczczenia jego pamięci ziemianie powołali stypendium im. B.Wyganowskiego dla kształcenia studentów z powiatu kutnowskiego na SGGW.

 

Na wieść o przedwczesnym zgonie zadrgały uczucia żalu i wdzięczności zarazem serca tych, którzy pod czujnym okiem zmarłego, zdobywali wiedzę rolniczą, co więcej umiłowanie zawodu swego i poczucie obowiązków wzdlędem ziemi ojczystej. Niezasklepiony w obrębie pracy umiłowanej, miał zmarły serce i umysł codziennie otwarty na wszystko co było życiem otoczenia, rodziny, przyjaciół, narodu.

 

Na pogrzebie Bolesława, który odbył się 7 lipca w Łaniętach, przybyło ziemiaństwo, drobni rolnicy i służba folwarczna. Nad grobem przemawiali: Witold Jałowiecki, jako przedstawiciel kutnowskiego Związku Ziemiaństwa, przyjaciel zmarłego, poseł W. Jabłonowski i Julian Skarżyński w imieniu praktykantów.

 

O zmarłym A.Troczewski pisał:

 

"Zgasł człowiek o kryształowej duszy, człowiek wielkiego serca, niepospolitego umysłu obejmującego szerokie horyzonty, zgasł prawy wzorowy obywatel polski"

Cześć jego świetlanej pamięci !

 

Do spadkobierców Bolesława należeli: bracia Ludwik, Bronisław, Zygmunt i Tadeusz, siostra Zofia oraz bratanek Jan, którym się opiekował.

Od nich w 1922 roku nabyła w całości Franciszków Maria Franciszka Szeliga z domu Natanson, późniejsza żona Jana Wyganowskiego.

 

 


 

Źródła:

 

-