Urodził się: 14 lutego 1886 roku (niedziela) w Ratajach  

                         (par. i gm. Kutno, pow. kutnowski)

Rodzice:

- Romuald Kazimierz Wesołowski (1842-1892)

- Paulina Dobrowolska (1850-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Leokadia (1870-?)

- Wacław Mateusz (1872-1926)

- Bolesław (1875-1887)

- Antoni Julian (1877-1883)

- Bronisław Roch (1882-1956)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Romualda i Pauliny.