Urodził się: 4 marca 1882 roku (sobota) w Poniatowie

                          (par. , gm. , pow. płocki)

Rodzice:

- Romuald Kazimierz Wesołowski (1842-1892)

- Paulina Dobrowolska (1850-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Leokadia (1870-?)

- Wacław Mateusz (1872-1926)

- Bolesław (1875-1887)

- Antoni Julian (1877-1883)

- Kazimierz Walenty (1886-?)

 

Żona:

- Tolimira Zofia Amelia Gałkiewicz (1882-?)

 

Ślub: 20 czerwca 1908 roku (środa) w Kościele pw. Panny Maryi

            i Św. Mikołaja [Kolegiata] w Łowiczu

Dzieci: (?)

- Irena Cecylia (1909-?)

- Anna Barbara (1911-?)

 

Zmarł: 1956 roku w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie

 

? dziecko Kazimierza i Pauliny.

 

Bronisław po otrzymaniu stosownego zezwolenia założył w 1908 r. zakład fotograficzny w Łowiczu na Starym Rynku (nie wiadomo dokładnie, pod którym numerem). Wielce jest prawdopodobne, że zakład swój prowadził wspólnie ze starszym bratem Wacławem. Trudno odpowiedzieć, jak długo prowadził zakład w Łowiczu.

Kilkakrotnie opuszczał bowiem Łowicz i przenosił się do Warszawy. Ostatni raz miało to miejsce w 1926 r. po śmierci brata Wacława.

 

Fotografie wykonywane przez braci Wesołowskich naklejane były na wspominane wcześniej tekturki z warszawskiego zakładu litograficznego M. Ellenband. Zakład fotograficzny Wacława w Częstochowie korzystał też z tekturek z zakładu litograficznego z Łodzi o nazwie Śpiewak, Łódź, ul Piotrkowska 116.

 

Dalsze losy Bronisława nie miały już nic wspólnego z fotografowaniem.

Po ukończeniu studiów prawniczych został zatrudniony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie,  gdzie pracował do wybuchu II wojny światowej, a w kilka lat po jej zakończeniu od 1949 r. był pracownikiem Ministerstwa Budownictwa.

 

 


 

Źródła:

 

- Kwartalnik historyczny 04.2008, łowiczanin.info,