Urodziła się:  12 marca 1863 roku (czwartek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Albin Kazimierz Szypowski (1837-1870)

- Julia Andrzejewska (1839-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Jan Hipolit (1859-?)

- Leokadia Ludwika (1860-?)

- Ryszard (1866-1936)

- Roman Wincenty (1867-1935)

- Antoni (1870-1871)

 

Mąż:

- Stanisław Kumorowski (1862-?)

 

Ślub: 21 stycznia 1883 roku (niedziela) w Kościele pw. Św. Trójcy

            w Warszawie

Dzieci: (?)

- Stanisław (1884-?)

- Romuald Jan (1885-?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Albina i Julii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1863, 1 kwietnia (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Alexandra w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1863, strona 522, numer aktu 191

 

Działo się w Warszawie w Parafii Świętego Alexandra dnia pierwszego Kwietnia tysiąc ośmset sześcdziesiątego trzyciego roku o godzinie jedenastej przed południem. Stawił się Albin Szypowski officyalista prywatny lat dwadzieścia siedm mający, w Warszawie przy ulicy Nowy Świat pod liczbą tysiąc dwieście siedmdziesiąt pięć zamieszkały — w obecności: Hieronima Wołowskiego Obywatela Ziemskiego lat trzydzieści pięć, i Klemensa Szypowskiego Nożownika lat dwadzieścia pięć mających, pierwszego we wsi Starogubnik Powiecie Płockim, a drugiego tu w Warszawie przy ulicy Nowe Miasto pod liczbą tysiąc ośmset siedmdziesiąt siedm zamieszkałych — i okazał Nam Dziecię płci Żeńskiej urodzone w jego zamieszkaniu dnia dwunastego Marca roku bieżącego o godzinie dziewiątej wieczorem z iego Małżonki Julii z Andrzejewskich lat dwadzieścia cztery mającej — Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś przez Xiędza Kazimierza Żulińskiego tutejszego Wikaryusza odbytym nadano Jmiona Marya Cecylia, a rodzicami jego Chrzestnymi byli: wyżej wspomniany Hieronim Wołowski i Cecylia Rejnchard — Meldunek spóźniony dla zatrudnienia Ojca — Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany, podpisany został. —   

                                                                            

                    (-) Albin Szypowski

                                                                                          (-) Hieronim Wołowski

                   (-) Klemens Szypowski

   (-) za Prob. X. Juljan Zdzitowiecki Wik. Par. Świ. Alex.

 

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1883, 21 stycznia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Trójcy w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1883, strona 183, numer aktu 7

 

Działo się w Warszawie w Parafii Świętej Trójcy dnia dziewiątego / dwudziestego pierwszego:/ Stycznia tysiąc osiemset osiemdziesiątego trzeciego roku o godzinie szóstej po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności Świadków Piotra Andrzejewskiego obywatela lat czterdzieści jeden zamieszkałego przy Ulicy Ogrodowej pod numerem dwudziestym ósmym i Wojciecha Zaczyńskiego lat trzydzieści jeden mającego zamieszkałego przy Ulicy Tamka pod numerem ósmym w Warszawie na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Stanisławem Kumorowskim lakiernikiem kawalerem lat dwadzieścia jeden mającym, urodzonym w Malczowie Guberni Radomskiej synem Pawła i Anieli z Wiśniewskich małżonków Kumorowskich zamieszkałym przy Ulicy Pańskiej pod numerem czterdzieści sześć w Warszawie i Marjanną Cecylią Szypowską panną lat osiemnaście mającą, urodzoną w Warszawie w Parafii Świętego Aleksandra, córką Albina i Julii z Andrzejewskich małżonków Szypowskich zamieszkałej przy rodzicach w Warszawie przy Ulicy Solec pod numerem siedemdziesiątym trzecim. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym i Wszystkich Świętych Kościołach Parafialnych, a mianowicie w dniach dwudziestym szóstym Grudnia roku zeszłego/: siódmym Stycznia roku bieżącego/ drugim/: czternastym:/ Stycznia i dziewiątym/:dwudziestym pierwszym:/ Stycznia roku bieżącego. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego rodziców nowozaślubionej nastąpiło ustnie. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej niezawarli. Religijny obrzęd zawarcia związku małżeńskiego dokonany został z Księdzem Janem Dembickim tutejszym Wikariuszem. Akt ten Nowozaślubionym i Świadkom przeczytany, przez Nas Nowozaślubionych i Świadków podpisany został. —      

                                                                  (-) Ks. podpis nieczytelny Wikariusz

(-) Stanisław Kumorowski           (-) Marjanna Szypowska

 

(-) Andrzejewski Piotr   (-) Wojciech Zuczyński

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,