Urodziła się: 24 sierpnia 1860 roku (piątek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Albin Kazimierz Szypowski (1837-1870)

- Julia Andrzejewska (1839-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Jan Hipolit (1859-?)

- Maria Cecylia (1863-?)

- Ryszard (1866-1936)

- Roman Wincenty (1867-1935)

- Antoni (1870-1871)

 

Mąż:

- Florian Szymon Borecki (1858-?)

 

Ślub: 18 maja 1884 roku (niedziela) w Kościele pw. Św. Trójcy

             w Warszawie

Dzieci: (?)

- Maria Antonina (1898-?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Albina i Julii.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1884, 18 maja (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Trójcy w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1884, strona 224, numer aktu 49

 

Działo się w Warszawie w Parafii Świętej Trójcy dnia szóstego / osiemnastego/ Maja tysiąc osiemset osiemdziesiątego czwartego roku o godzinie siódmej wieczorem. Wiadomo czynimy, że w przytomności Świadków Józefata Wojtkowskiego telegrafisty lat czterdzieści osiem mającego przy Ulicy Nowe Miasto pod numerem piątym i Władysława Majewskiego notarialnego pisarza, lat czterdzieści dwa mającego, przy Ulicy Freta pod numerem czternastym w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Floryanem Szymonem Boreckim konduktorem .......... Żelaznej Drogi, żołnierzem rezerwy, kawalerem lat dwadzieścia sześć mającym, urodzonym w Parafii Świętego Andrzeja w Warszawie, zamieszkałym przy ulicy Nowe Miasto pod numerem piątym w Parafii Panny Marii w Warszawie, synem już zmarłego Józefa i Konstancji z Rzeniewskich małżonków Boreckich i Leokadją Ludwiką Szypowską panną lat dwadzieścia trzy mającą, urodzoną w Parafii Św. Krzyżą w Warszawie, zamieszkałą przy rodzicach w Warszawie przy ulicy Solec pod numerem siedemdziesiątym trzecim w tutejszej Parafii córką już zmarłego Albina i Julii z Andrzejewskich małżonków Szypowskich. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Parafiach: tutejszej i Panny Marji w Warszawie, w dniach piętnastym/ dwudziestym siódmym/ Kwietnia, dwudziestym drugim Kwietnia/ czwartym Maja i dwudziestym dziewiątym Kwietnia/jedenastym Maja/ roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej niezawarli. Religijny obrzęd zawarcia związku małżeńskiego dokonany został z Księdzem Antonim Szczeniowskim tutejszym Wikariuszem. Akt ten Nowozaślubionym i świadkom przeczytany, przez Nas i przez Nich podpisany został. —      

                                                                  (-) Ks. Antoni Szczeniowski Wik.

(-) Floryan S. Borecki           (-) Leokadja Szypowska

 

(-) Józefat Wojtkowski  (-) Władysław Majewski

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,