Urodził się: 24 lipca 1846 roku (piątek) w Kłodawie

                         (par. i gm. Kłodawa, pow. łęczycki)

Rodzice:

- Erazm Felix Szypowski (1821-1856)

- Elżbieta Zagórowska (1822-1855)

 

Rodzeństwo: (3)

rodzone: (3)

- Zofia (1849-1855)

- Cecylia (1851-1852)

- Cecylia (1853-1855)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: brak

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Erazma i Elżbiety.