Urodziła się: 25 października 1853 roku (wtorek) w Kłodawie

                            (par. i gm. Kłodawa, pow. łęczycki)

Rodzice:

- Erazm Felix Szypowski (1821-1856)

- Elżbieta Zagórowska (1822-1855)

 

Rodzeństwo: (3)

rodzone: (3)

- Ignacy (1846-?)

- Zofia (1849-1855)

- Cecylia (1851-1852)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: brak

 

Zmarła: 24 sierpnia 1855 roku (piątek) w Kłodawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Erazma i Elżbiety.