Urodził się: 29 lipca 1890 roku (wtorek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Przemienienia Pańskiego)

Rodzice:

- Artur Ewaryst Ludwik Szaniawski (1847-?)

- Jadwiga Modesta Chmielewska (1852-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Wacław Albert Edward (1875-?)

- Zofia Helena Maria (1877-?)

- Maria Józefa Aurelia (1878-?)

- Jadwiga Andrea (1883-?)

- Jerzy Stefan Ryszard (1885-?)

 

Żona:

- Alicja Zofia Rostropowicz (1897-1973)

 

Ślub: 19 marca 1919 roku (środa) w Kościele pw.

             Św. Aleksandra w Warszawie

Dzieci: (1)

- Danuta Jadwiga (1921-1988)

 

Zmarł: (?) 1925 roku w Ujeździe [3]

               (gm. Łazisko, pow. brzeziński)

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Artura i Jadwigi.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 1:    pierwopis Kościelny   [2]

 

 

Rok 1919, 19 marca (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1919, strona 70, numer aktu 140

 

Działo się w Warszawie w kancelarji parafji Św. Aleksandra dnia dziewiętnastego marca tysiąc dziewięćset dziewiętnastego roku o godzinie szóstej wieczorem. Wiadomo czyniemy, że w obecności świadków Bolesława Rostropowicza urzędnika i Jerzego Rostropowicza technika, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo  między: Tadeuszem Adamem Erazmem (trzech imion) Szaniawskim, kawalerem, liczącym lat dwadzieścia ośm, urodzonym w Warszawie w parafji Św. Jana, synem Artura Ewarysta Ludwika (trzech imion) i Jadwigi z Chmielewskich małżonków Szaniawskich zamieszkałych we wsi i parafji Kłubka, ziemi Warszawskiej, — i Alicją Zofią Rostropowicz, panną przy rodzicach liczącą lat dwadzieścia jeden, urodzoną w Skotnikach, parafji Mikołajew, powiecie Sochaczewskim ziemi Warszawskiej, córką Bolesława Hanibala(dwóch imion) i Wacławy Ludwiki Salomei (trzech imion) z Offertów, małżonków Rostropowicz zamieszkałą w Warszawie w parafji tutejszej przy ulicy Żorawiej pod numerem tysiąc sześćset osiemnastym lit. T. Małżenstwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, wygłoszone w obydwóch parafjach w pierwszej w dniach dwudziestym trzecim lutego, drugim i dziewiątym marca i w tutejszej w dniach drugim, dziewiątym i szesnastym marca roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawarli. Obrzędu religijnego dopełnił ksiądz Roman Rajchert, wikarjusz tutejszy. Akt niniejszy po odczytaniu przez Nas, Nowożeńców i świadków został podpisany. —                                                                                       

 

(-) Tadeusz Szaniawski   (-) Alicja Rostropowicz

(-) Bolesław Rostropowicz  (-) Jerzy Rostropowicz

                        (-) K. Roman Rajchert

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

  [1] - Archiwum Państwowe

  [2] -Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,