Urodziła się: 16 kwietnia 1897 roku (piątek) w Bodaczowie

                            (par. Szczebrzeszyn, gm. Sułów, pow. zamojski)

Chrzczona: (par. Mikołajew, gm. Szymanów, pow. sochaczewski)

Rodzice:

- Bolesław Hannibal Rostropowicz (1868-1923)

- Wacława Ludwika Salomea Offert (1871-1944)

 

Rodzeństwo: (1)

- Jerzy Tomasz (1895-1964)

 

Mąż: (2)

1. Tadeusz Adam Erazm Szaniawski (1890-1925)

 

Ślub: 19 marca 1919 roku (środa) w Kościele pw. Św. Aleksandra

             w Warszawie

Dzieci: (1)

- Danuta Jadwiga (1921-1988)

 

2. Jerzy Nowiński (1904-1974)

 

Ślub: 6 października 1928 roku (sobota) w Kościele pw.

            Św. Aleksandra w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarła: 13 kwietnia 1973 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w Aleksandrowie k/Falenicy

 

Drugie dziecko Bolesława i Wacławy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC  [1]

 

 

Rok 1897, 1 sierpnia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Męczenników Jana i Pawła w Mikołajewie

Księga Chrztów, Tom z roku 1897, strona 289/145, numer aktu 54

 

Skotniki

Działo się w Mikołajewie dwudziestego Lipca / pierwszego Sierpnia Tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się osobiście Bolesław Hanibal Rostropowicz urzednik w Cukrowni z Bodaczowa dwadzieścia dziewięć lat liczący, w obecności Władysława Rostropowicza lat trzydzieści jeden i Hanibal Rostropowicz Właściciel majątku Skotniki lat sześćdziesiąt siedem liczący,i przedstawił Nam Dziecię Żeńskiej płci, oznajmiając że urodziło się w Bodaczowie dnia czwartego / szesnastego Kwietnia bieżącego roku o godzinie ósmej rano, z jego prawowitej żony Wacławy Ludwiki Salomei z Offertów lat dwadzieścia pięć mającej. Dziecieciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym przez Nas, nadane zostały imiona Alicja Zofia, a rodzicami chrzestnymi byli Władysław Rostropowicz i Florentyna Rostropowicz. Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany przez nas Ojca dziecka i świadków podpisany został. —

                                                                           (-) Hannibal Rostropowicz    

   (-) Władysław Rostropowicz                  (-) Bolesław

                                                                                                Rostropowicz

                                                                                 (-) Ks. Jan Tarnowski

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 1:    pierwopis Kościelny   [2]

 

 

Rok 1919, 19 marca (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1919, strona 70, numer aktu 140

 

Działo się w Warszawie w kancelarji parafji Św. Aleksandra dnia dziewiętnastego marca tysiąc dziewięćset dziewiętnastego roku o godzinie szóstej wieczorem. Wiadomo czyniemy, że w obecności świadków Bolesława Rostropowicza urzędnika i Jerzego Rostropowicza technika, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo  między: Tadeuszem Adamem Erazmem (trzech imion) Szaniawskim, kawalerem, liczącym lat dwadzieścia ośm, urodzonym w Warszawie w parafji Św. Jana, synem Artura Ewarysta Ludwika (trzech imion) i Jadwigi z Chmielewskich małżonków Szaniawskich zamieszkałych we wsi i parafji Kłubka, ziemi Warszawskiej, — i Alicją Zofią Rostropowicz, panną przy rodzicach liczącą lat dwadzieścia jeden, urodzoną w Skotnikach, parafji Mikołajew, powiecie Sochaczewskim ziemi Warszawskiej, córką Bolesława Hanibala(dwóch imion) i Wacławy Ludwiki Salomei (trzech imion) z Offertów, małżonków Rostropowicz zamieszkałą w Warszawie w parafji tutejszej przy ulicy Żorawiej pod numerem tysiąc sześćset osiemnastym lit. T. Małżenstwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, wygłoszone w obydwóch parafjach w pierwszej w dniach dwudziestym trzecim lutego, drugim i dziewiątym marca i w tutejszej w dniach drugim, dziewiątym i szesnastym marca roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawarli. Obrzędu religijnego dopełnił ksiądz Roman Rajchert, wikarjusz tutejszy. Akt niniejszy po odczytaniu przez Nas, Nowożeńców i świadków został podpisany. —                                                                                       

 

(-) Tadeusz Szaniawski   (-) Alicja Rostropowicz

(-) Bolesław Rostropowicz  (-) Jerzy Rostropowicz

                        (-) K. Roman Rajchert

 

 

 

 


 

Źródła:

 

[1] - Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim,

[2] -Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,