Urodziła się: ok. 1803 roku w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Jan Schamel (1755-1810)

- Kunegunda Górniewska (1765-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Jakób Ignacy (1790-1825)

- Tomasz Szymon (1792-?)

- Konstancja (1794-?)

 

Mąż:

- Józef Mikołaj Brincken (1773-1848)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Stanisław Szymon (1826-1871)

- Aleksander Paweł (1828-?)

- Władysław Henryk (1829-?)

- Jadwiga Anatolia (1831-?)

 

Zmarła: 17 sierpnia 1845 roku (niedziela) w Gnojnej

                  (par. Mszczonów, gm. Radziejowice, pow. błoński)

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i Kunegundy.