Urodził się: 24 stycznia 1828 roku (czwartek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Józef Mikołaj Brincken (1773-1848)

- Zuzanna Szamel (1803-1845)

 

Rodzeństwo: ()

- Stanisław Szymon (1826-1871)

- Władysław Henryk (1829-?)

- Jadwiga Anatolia (1831-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i ?.